Sosiale mediers påvirkningskraft på individet og demokratiet

Det er mange ulike måter sosiale medier påvirker oss som individer og demokratiet vi lever i. Jeg har i dette innlegget prøvd å komme med noen aspekter som belyser akkurat dette. Viser overflod på sosiale medier Noe av det første vi i PR ble introdusert for var sosiologen Pierre Bourdieu og hans teori om habitus i de sosiale rom. Habitus er en form av væremåte … Continue reading Sosiale mediers påvirkningskraft på individet og demokratiet